Политика за защита на личните данни


ИнВиВо си поставя за цел да защити Вашите лични данни и да спазва приложимите закони за защита на личните данни и информацията, която предоставяте. Вярваме, че тази Политика за защита на личните данни ("Политиката") ще Ви помогне да разберете какъв вид информация събираме във връзка с нашите услуги и как я обработваме. В Политиката понятието "лични данни" означава информация, позволяваща идентификацията на физически лица. "ИнВиВо" означава Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД (също така означавани с "ние", "нас" или "нашите"). Тази Политика се прилага за личните данни, събирани във връзка с услугите, предлагани от ИнВиВо или от други свързани с нас лица, където е направена връзка или друго препращане към тази Политика, например, във връзка с нашите, уебсайтове (включително и мобилни уебсайтове), филми и видео услуги, игри, музика и други видове услуги, предлагани от ИнВиВо, обикновено в електронна форма, както и други услуги или промоции и кампании. Като използвате уебсайтовете на ИнВиВо и/или като предоставяте лични данни на ИнВиВо, Вие се съгласявате с обработването на Вашите лични данни по начина, указан в тази Политика. Ако не сте съгласни с тази Политика, моля не използвайте уебсайтовете и не предоставяйте на ИнВиВо Вашите лични данни.

Данните, които събираме


Ние събираме Вашите лични данни когато се регистрирате или използвате нашите услуги, включвате се в промоции или по друг начин осъществявате връзка с нас. Правим всичко възможно да събираме лични данни само с Вашето знание или съгласие. По-долу представяме няколко примера на категориите събирана информация: Техническа информация В повечето случаи когато посещавате нашите уебсайтове или използвате нашите услуги, определена техническа информация се събира като стандартна част от Вашето ползване на нашите услуги. Такава информация включва например: Вашия IP адрес, времето на достъп, уебсайта, от който сте се свързали, страниците, които сте посетили, препратките, които използвате и друго съдържание, което сте видели, информация за Вашето оборудване и друга такава техническа информация, която Вашият браузър ни предава или която може да бъде събрана по друг начин във връзка с определени услуги. Когато използвате нашите услуги или по друг начин общувате с нас чрез телекомуникационни мрежи, определена допълнителна информация, като Вашият мобилен номер, може да бъде изпратен до нас от телекомуникационния оператор като стандартна част от тази комуникация. Информация, която ни предоставяте Когато се регистрирате за нашите услуги или се свързвате с нас по друг начин, може да поискаме да ни предоставите информация като Вашето име, адрес на електронна поща, адрес, където живеете, както и потребителски имена, пароли и други такива сведения, които се използват за идентифициране на потребителите и за потвърждаване на техните действия, или които може да са необходими, за да Ви предоставим услугите, които сте поръчали или за да общуваме с Вас. Вашите транзакции чрез нас Ние събираме или искаме информация, свързана с ползването на нашите услуги и други контакти с нас. Такава информация може да включва например, детайли от запитвания или искания, които сте правили, предоставени услуги, направени плащания и други. В съответствие с приложимото право е възможно да събираме информация за заплащането на ползваните от Вас услуги и използваните платежни средства.


Целите на обработване на Вашите лични данни


ИнВиВо обработва Вашите лични данни и/или всяка допълнителна лична информация, описани в тази Политика. Моля имайте предвид, че една или повече цели могат да се прилагат едновременно. Предоставяне на услуги Използваме Вашите лични данни, за да изпълним Вашите заявки, да обработим Вашата поръчка или ако по друг начин се наложи, за да осигурим функционалността и сигурността на нашите услуги, за да Ви идентифицираме и за да предотвратим и направим проучване за евентуална измама или злоупотреба. Развитие на услуги Използваме Вашите лични данни, при разработването на нашите услуги. В повечето случаи в процеса на разработване на нашите услуги използваме само обобщена и статистическа информация. Освен това, е възможно да използваме Вашите лични данни, за да персонализираме нашето предлагане и да Ви предоставим по-подходящи услуги, като например, да направим препоръки и да покажем съобразено с клиентите филмово съдържание и реклама на нашите уебсайтове. Възможно е да комбинираме лични данни, събрани във връзка с използването от Вас на конкретна услуга, с други лични данни, които може да имаме за Вас, освен ако такива лични данни не са събрани с друга цел. Възможно е да създаваме обобщена и статистическа информация, въз основа на Вашите лични данни. Комуникация с Вас и маркетинг Използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме информация, свързана с нашите услуги или за да се свържем с Вас когато ползването на услугата изисква това. Възможно е да използваме личните Ви данни с цел маркетинг или проучване, например, за да направим проучване на пазара. В съответствие с приложимото право, е възможно да се свържем с Вас, за да Ви информираме за нови филми, услуги или промоции, които предлагаме. Освен това е възможно някои от нашите услуги да се използват с цел популяризирането на продукти и услуги на други дружества, с които ИнВиВо е в партньорски отношения. ИнВиВо не разкрива информация за Вашите лични данни на такива дружества или на други дружества с цел маркетинг, без предварителното Ви съгласие.


Предоставяне на Вашите лични данни


Ние не продаваме, не отдаваме за ползване, както и не разкриваме по какъвто и да е друг начин Вашите лични данни на трети лица, освен в посочените по-долу случаи. Съгласие Възможно е да предоставяме Вашите лични данни, ако сме получили Вашето съгласие за това. Някои услуги може да включват предоставяне на Вашите лични данни на други потребители на услугата, например услуги, при които потребителите публикуват своя информация или групи от потребители на ИнВиВо. Упълномощени трети страни Възможно е да предоставяме Вашите лични данни на упълномощени трети лица, които обработват лични данни за ИнВиВо за цели, описани в тази Политика. На такива трети лица не е позволено да използват Вашите лични данни за други цели, като ние изискваме от тях да действат в съответствие с тази Политика и да използват подходящи мерки за защита на Вашите лични данни. Такива трети страни са например Вашия мобилен или платежен оператор. Задължително разкриване Може да бъдем задължени от императивни правни норми да разкрием Вашите лични данни на определени публични органи или други трети лица, например, на органи за принудително изпълнение. Също така е възможно да разкриваме или по друг начин да обработваме Вашите лични данни, в съответствие с приложимото право, за да защитим законните интереси на ИнВиВо, например, в граждански или наказателни процес. Сливания и придобивания В случай, че решим да продадем, купим, извършим сливане или по друг начин преобразуваме нашия бизнес, това може да доведе до необходимост да разкрием лични данни на потенциални и действителни купувачи и техните консултанти, или да получим лични данни от продавачите или техните консултанти.

Събиране на данни на малолетни


ИнВиВо не събира информация от и не извършва транзакции с лица под 18 (осемнадесет) годишна възраст. Политиката на ИнВиВо е да изисква малолетните лица да не купуват или да извършват други правни действия по отношение на нашите услуги, без съгласието на родител или настойник.


Качество на данните


Ние предприемаме необходимите действия, за да запазим Вашите личните данни, точни и актуални, както и да изтрием неактуални, неточни или по друг начин ненужни лични данни. Тъй като определени услуги на ИнВиВо Ви позволяват да управлявате Вашия профил, Ви насърчаваме да проверявате периодично личните Ви данни, за да е сигурно, че те са точни и актуални. Моля, запомнете, че е Ваша отговорността да ни предоставяте точна информация, както и в случай на промяна, да актуализирате личните си данни, които вече сте ни предоставили.


Използване на кукис и уеб сигнали


Периодично, когато посещавате някой от уеб сайтовете на ИнВиВо, може да е поставена информация на Вашия компютър, която да ни позволи да го разпознаем. Тази информация обикновено е във формата на текстови файл, познат като "кукис" ("cookies"). Кукис са малка частица от информация, която се съхранява по-скоро на хард диска на Вашия компютър, отколкото на уебсайта. Обикновено те позволяват събирането на определена информация за Вашия компютър, включително Вашия IP адрес, операционната система на Вашия компютър, типа на Вашия браузър и адреса на всички отпращащи сайтове. Използването на кукис от наша страна цели създаването на определени ползи за Вас, като например следенето на история на гледаноto съдържание от Вашите деца (колко пъти е гледано определено съдържание, какво е гледано, какво време е прекарано в на нашите уебсайтове); дава възможност на ИнВиВо да препоръчва на потребителите съдържание, което съответства на тяхната възраст и предпочитания. Кукис също се използват за анализ на трафика на уебсайта и анонимното демографско профилиране, за да подобряваме нашите услуги. Ние събираме тази информация, за да можем да предлагаме качествени услуги на нашите клиенти, които да отговарят в максимална степен на техните нужди. ИнВиВо може да използва така наречените уеб сигнали (или "пиксел кодове"), във връзка с уебсайтовете. Независимо от това, ние не ги използваме, за да идентифицираме лично конкретните потребители. Уеб сигналите са обикновено графични изображения, които се намират на уебсайта и се използват, за да се преброят посетителите на уебстраницата и/или да се достигне до определени кукис. Тази информация се използва, за да се подобрят нашите услуги. Уеб сигналите обикновено не събират никаква друга информация освен тази, която Вашият компютър ни предоставя като стандартна част от всяка интернет комуникация. Ако изключите кукис, уеб сигналът няма да може да проследи Вашите конкретни действия. Уеб сигналът може обаче, да продължи да събира информация за посещения от Вашия IP адрес, но такава информация вече няма да бъде уникална. Ако не искате да получавате кукис или искате да бъдете уведомявани преди те да бъдат поставени, можете да настроите Вашия уеб браузър по този начин, ако такава настройка е позволена от Вашия браузър. Моля имайте предвид, че ако кукис са изключени, няма да можете да виждате определени части на този сайт, които биха направили по-качествено Вашето посещение. Някои от нашите бизнес партньори, чието съдържание е свързано с този сайт, може също да използва кукис или уеб сигнали. Ние нямаме достъп или контрол върху тези кукис.


Вашите права


В случай, че искате да знаете какви лични данни имаме за Вас или искате да промените, коригирате, направите анонимни ли да заличите непълни, неточни или остарели лични данни или ако искате да преустановим обработването на личните Ви данни с цел да Ви изпращаме промоционални материали или за директен маркетинг или за извършването на маркетингово проучване или поради други правни основания, можете в съответствие с приложимото право, да упражните такива права, като се свържете с нас чрез контактите, посочени по-долу. В някои случаи, особено ако пожелаете да изтриете или да преустановите обработването на Вашите лични данни, това може също така да означава, че няма да можем да продължим да Ви предоставяме услугите. Насърчаваме Ви да използвате наличните инструменти за управление на профили за горепосочените цели, тъй като такива инструменти често Ви предоставят директен достъп до Вашите лични данни и Ви позволяват да ги управлявате ефективно.


Администратор на личните Ви данни и информация за контакт


Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД, с ЕИК 200987896 ще бъде администратор на Вашите лични данни.
За въпроси, свързани с практиката на ИнВиВо за защита на личните данни, също можете да се свържете с нас на: office@invivo.bg